Return to previous page

Moderný stimulátor brušných svalov je zariadenie, ktorého práca spočíva v nabádaní svalov, aby sa stiahli pomocou generovaného elektrického impulzu. Impulz vychádzajúci z elektródy umiestnenej na podložke spôsobuje, že sa svaly stiahnu a uvoľnia. Vyslané impulzy sa dostávajú do najhlbších svalových vlákien.

15597 DR Elektrostimulátor bru...

6.99 

Buy now